0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Bijna 100 jaar Loontjens Biljarts

Loontjens Biljarts is een al bijna honderd jaar bestaand bedrijf dat is gespecialiseerd in de verkoop van biljarttafels, -keuen en -accessoires aan zowel groot- als kleinhandel.
Vanuit de hoofdstad van Zeeland bedient Loontjens Biljarts een groot aantal landen wereldwijd.

Met hoogstaande eigen merken als Gabriels Billiards, Molinari Cues en Clash is Loontjens Biljarts een grote speler in het wereldwijde biljartbolwerk, vooral op gebied van carambole en in iets mindere mate op poolgebied.
In het verleden was het Middelburgse bedrijf bovendien zeer actief in de snookersport onder de naam "Holland Snooker".

De showroom en het hoofdkantoor van Loontjens Biljarts bevinden zich op Dam 21 in het centrum van Middelburg, een locatie die sinds 1920 niet meer is verlaten.
Mede door de komst en het succes van Loontjens Automaten is daar in de jaren '60 een dependance op de Braakmanstraat bijgekomen, waar momenteel de loodsen staan voor de opslag van onze biljarttafels.

In 1990 is in het kader van het 75-jarig jubileum van Loontjens Biljarts een special uitgegeven met veel informatie over het verleden van het bedrijf.

Een korte passage:

Wij nemen u terug naar het 1920. In dat jaar legde Hector  Alidor Loontjens in Goes de grondslag voor het bedrijf dat in 1924 naar middelburg werd verplaatst. Begonnen met een handvol personeel en een handkar.

Het vooraanzicht van het monumentale pand, van waaruit de bedrijfsactiviteiten in de loop der jaren gestalte kregen, is al die tijd hetzelfde gebleven. Maar achter die statige gevel hebben generaties Loontjens en vele tientallen gemotiveerde medewerkers hun producten  in vorm, uitvoering en uitstraling zien veranderen.

De bedrijfsgeschiedenis wordt gekenmerkt  door een aantal tijdperken. In de opbouwfase lag het accent op de vervaardiging en handel in carambole - biljarts en horecabenodigdheden. De jaren vijftig en zestig stonden in het teken van de jukeboxen, gevolgd door de flipperkasten, schietkasten, behendigheidsautomaten en autorace spelen.

In de periode 1970-1980 werden hieraan fruitautomaten, bingo's en videospelletjes toegevoegd. In dat decennium  vond tevens een afsplitsing plaats van de afdeling horecabenodigdheden en werd de aandacht sterker gericht op exploitatie  van speelautomaten en de inrichting van amusementshallen. Moderne geluidapparatuur had inmiddels de jukeboxen vervangen.

In de jaren tachtig werden de kansspelautomaat en het snookerbiljart belangrijke producten voor het familiebedrijf.

Ontwikkeling in vogelvlucht:

Russisch Biljart:

Hector Alidor  Loontjens heeft destijds duchtig aan de weg getimmerd door onder eigen naam met de fabricage en handel in Russische biljarts te beginnen. Het product werd aangeduid als een 'Russisch potspel met sperklok'. Deze biljartvariant had als eerste biljart een muntinworp en valt daarmee aan te merken als een duidelijke voorloper van de latere speelautomaat.    

Oorsprong Biljart:

Over de vraag wie de eer van de uitvinding van het biljart toekomt zijn de geleerden het niet helemaal eens. Engelse zegslieden verwijzen naar een zekere Bill Kew. Die beoefende in het midden van de 16e eeuw een spel op een tafel met drie ballen en een ellestok of yard . Voeg ' Bill ' bij ' Yard '  en je krijgt........: precies ! En om deze verklaring nog wat aannemelijker te maken zou de benaming keu zijn afgeleid van de achternaam van de Engelsman : Kew.

Het staat vast dat het spel oorspronkelijk in Frankrijk het meest is gespeeld.

Het was overigens uitsluitend de 'Beau Monde' die zich daarmee bezig hield. vanuit Frankrijk veroverde het biljartspel gaande weg en vooral in de 18 eeuw Europa .

De biljarttafel zag er destijds ook anders uit en bestond uit een groen vierkant houten bord. De van oorsprong kromme keu zou later door een rechte worden vervangen en in 1822 draaide men de keu om en werd er niet lange meer met het dikke maar met het dunne eind gespeeld . Vijf jaar later vond een belangrijke uitvinding plaats, waarmee tevens het tijdperk van het moderne spel werd ingeluid. We hebben het over de uitvinding van de elastische bedekking van de keu, de pomerans.           

Het biljart is het oudste product voor het bedrijf Loontjens. Begonnen  als biljarthandel en - makerij heeft het bedrijf de ontwikkelingen van alles wat met biljarten te maken heeft steeds op de voet gevolgd en op geheel eigen wijze inhoud gegeven. Eigen creaties waren het, zoals eerder genoemde, Russische biljart met muntinworp uit de jaren twintig en dertig en het ronde biljart uit het begin van de jaren zestig. daarnaast had je het topbiljart.

Tot en met de jaren zestig was het carambolebiljart  toonaangevend. In de jaren tachtig opgevold door buitenlandse varianten als het Engelse snookerbiljart en het Amerikaanse poolbiljart. De explosieve opkomst van de snookersport in Nederland is vooral te danken aan de vele televisie-uitzendingen van de BBC. Het bedrijf Loontjes haakte in op die ontwikkelingen door de snookertafels met de buitengewone afmetingen van ca 4 bij 2 meter uit Engeland te importeren  en ze in veel gevallen op te stellen in speciaal daarvoor ingerichte biljartzalen. Dit leidde er in 1987 toe dat Holland Snooker B.V. werd opgericht , waarin voortaan alle Loontjens activiteiten op biljartgebied werden geconcentreerd.  Behalve Snooker kwam de laatste jaren ook het poolspel na een langzame start in een grotere belangstelling te staan en daarnaast bleef de constante vraag  naar carambolebiljarts. 

Eigen biljartfabriek

In 1998 heeft Loontjens, formeel Holland Snooker BV, later officieel ' Loontjens Biljarts", de biljartfabriek Roothaert in Best overgenomen. een fabriek van carambolebiljarts. Hier wordt zakelijk perspectief in gezien, maar het is ook een beetje emotie. Onder het zakelijk Loontjensdak een productie terugbrengen van biljarts, waarmee Hector senior in de jaren twintig/dertig begonnen is.